icon zalo
0939.168.339

Phát hành trái phiếu

Hợp tác kinh doanh

Tư vấn và
phát triển chiến lược huy động vốn

Thực thi giải pháp Marketing

Đại lý
tư vấn đầu tư

Khoá đào tạo
đội ngũ Marketing
và nhóm Kinh Doanh
tài chính.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN

Phát hành trái phiếu

Hợp tác kinh doanh

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN
và đúng mục tiêu
Thực thi nhanh 
HIỆU QUẢ TỨC THỜI
Cam kết
CHẤT LƯỢNG KPIs
TIẾT KIỆM CHI PHÍ
chủ động tài chính cho dự án
Hơn 12 năm
trong lĩnh vực Tài chính
Thực thi giải pháp Marketing

Xem chi tiết gói giải pháp

Đại lý tư vấn đầu tư

Xem chi tiết gói giải pháp

Khoá đào tạo đội ngũ Marketing
và nhóm Kinh Doanh tài chính.

Xem chi tiết gói giải pháp

Tư vấn và
phát triển chiến lược huy động vốn

Xem chi tiết gói giải pháp

Phát hành trái phiếu

Trái phiếu VsetGroup

XEM CHI TIẾT

Phát hành trái phiếu

Trái phiếu Nam Thắng

XEM CHI TIẾT

Hợp tác đầu tư

Siêu dự án Đầu Tư Xanh

XEM CHI TIẾT

Nhận diện thương hiệu

Hạ tầng Online

1

Phương án phát hành.

2

Tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu.

3

HĐ ký kết giữa DN phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.

4

BCTC được kiểm toán.

5

Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền.

6

Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện thanh toán.

7

- Giấy ĐKKD.
- Điều lệ Công ty.
- Quyết định bổ nhiệm ĐDPL.
- Quyết định bổ nhiệm KTT.

1

Phương án phát hành.

2

Tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu.

3

HĐ ký kết giữa DN phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu.

4

BCTC được kiểm toán.

5

Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền.

6

Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện thanh toán.

7

- Giấy ĐKKD.
- Điều lệ Công ty.
- Quyết định bổ nhiệm ĐDPL.
- Quyết định bổ nhiệm KTT.

Các bước cần chuẩn bị
Phát hành Trái Phiếu

Các bước cần chuẩn bị
Hợp tác đầu tư

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

© 2022 TnA Group, All Rights Reserved
Address: 137 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8
Website: www.tna-group.vn

Tư vấn và phát triển chiến lược huy động vốn

Tài liệu khảo sát và quy hoạch giá trị doanh nghiệp.
Hoạch định mục tiêu cho giải pháp nguồn vốn.
Lập phương án thực thi cho giải pháp nguồn vốn thông kênh phát hành Trái Phiếu.
Lập phương án thực thi cho giải pháp nguồn vốn thông kênh phát hành Hợp tác đầu tư.
Lập Phương án quản lý rủi ro (rủi ro pháp lý, rủi ro tài chính).

Thực thi Marketing

Lập kế hoạch Marketing cho dự án phát triển nguồn vốn.
Quy hoạch và định vị giá trị doanh nghiệp trên thị trường online.
Thực thi chiến dịch Marketing lead xuyên suốt quá trình diễn ra dự án.
Xây dựng mô hình chuyển đổi số quản lý data khách hàng và quản trị công việc theo KPIs

Đại lý tư vấn đầu tư

Lập kế hoạch doanh số phát triển nguồn vốn theo KPIs.
Lên kịch bản bán hàng cho phòng kinh doanh.
Đào tạo nhân viên kinh doanh các kiến thức tài chính và kỹ năng xử lý tình huống.
Lên phương pháp tiếp cận và tạo sự kết nối bền vững với nhà đầu tư.
Thực thi mô hình quản trị công việc, quản lý KPIs theo mô hình chuyển đổi số.

Khoá đào tạo đội ngũ Marketing và nhóm Kinh Doanh tài chính.

Đào tạo kiến thức cơ bản về quản trị nguồn vốn doanh nghiệp.
Phương pháp lên Concept marketing cho dự án phát triển nguồn vốn.
Lập mô hình Marketing giành riêng cho từng dự án.
CRM và giải pháp cần phải có trong mô hình doanh nghiệp chuyển đổi số.
Kiến thức tổng quan về phương pháp và cách chạy quảng cáo đặc biết cho ngành Tài chính nguồn vốn.
Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh cá nhân và làm chủ quá trình tiếp cận khách hàng.

Dự án Trái phiếu VsetGroup

Thời gian

Từ năm 2019 đến 2021

Sản phẩm thực hiện

Trái phiếu, Cổ phiếu, Vàng

Giải pháp thực thi

Tư vấn & phát triển chiến lược huy động vốn
Thực thi giải pháp Marketing
Đại lý tư vấn đầu tư

Hiệu quả đạt được

Gia tăng giá trị thương hiệu cho Tập đoàn Vsetgroup.
Thu hút hơn 300 NHÀ ĐẦU TƯ.
Thu hút hơn 600 TỶ/3 NĂM.
Đào tạo đội ngũ thực chiến tư vấn đầu tư tài chính

Dự án Trái phiếu Nam Thắng

Thời gian

Từ năm 2019 đến 2021

Sản phẩm thực hiện

Trái phiếu

Giải pháp thực thi

Tư vấn & phát triển chiến lược huy động vốn
Thực thi giải pháp Marketing
Đại lý tư vấn đầu tư
Khoá đào tạo đội ngũ Marketing và nhóm Kinh Doanh tài chính

Hiệu quả đạt được

Thu hút 15 TỶ trong vòng 3 THÁNG setup
Kiện toàn giá trị thương hiệu Nam Thắng Group
Nâng giá trị thương hiệu trên kênh Marketing online

Dự án "Siêu dự án Đầu Tư Xanh"

Thời gian

Từ năm 2021 đến 2022

Sản phẩm thực hiện

Hợp tác đầu tư

Giải pháp thực thi

Thực thi giải pháp Marketing
Đại lý tư vấn đầu tư

Hiệu quả đạt được

GIA TĂNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU cho sản phẩm