MÔ HÌNH MỞ CHUỖI NHƯỢNG QUYỀN

BRAND: Chuỗi Cafe’ nhượng quyền K Coffee

OBJECTIVE:

Setup mô hình kinh doanh nhượng quyền.

TIMELINE:

01.2022 – 02.2022.

THÀNH TỰ

Số lượng nhượng quyền 6 hệ thống.

Doanh thu nhượng quyền hàng tháng.

K COFFEE 2