MÔ HÌNH MỞ CHUỖI NHƯỢNG QUYỀN

BRAND: Bách Hóa Việt

OBJECTIVE:

Xây dựng mô hình phát triển D2C và B2B2C.

Xây dựng kênh phân phối.

TIMELINE:

01.2019 – 10.2022.

BACH HOA VIET 1