MÔ HÌNH MỞ CHUỖI NHƯỢNG QUYỀN

BRAND: JANG RELAX

OBJECTIVE:

Xây dựng mô hình nhượng quyền.

Triển khai vận hành phát triển mô hình Spa

TIMELINE:

11.2019 – 10.2022.

JANG RELAX