Lưu trữ thẻ: Khái niệm chiến lược xúc tiến là gì?

Tìm hiểu chi tiết về chiến lược xúc tiến trong Marketing

Giải thích về khái niệm chiến lược xúc tiến là gì?

Trong quá trình Marketing, xúc tiến được coi là chìa khóa giúp doanh nghiệp định vị được thương hiệu của mình. Nó là sự tổng hợp của những hoạt động liên quan đến thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, thông tin, giải pháp tiêu thụ giúp doanh nghiệp đạt được thành công về mặt truyền […]