Lưu trữ thẻ: So sánh giữa Marketing điện tử với Digital Marketing

Tìm hiểu về khái niệm và đặc trưng của Marketing điện tử

Tìm hiểu về khái niệm và đặc trưng của Marketing điện tử

Marketing điện tử là thuật ngữ đi liền với sự phát triển của công nghệ ngày nay, đặc biệt là Internet. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người hay nhầm lẫn giữa nó với những hình thức Marketing thông thường. Vậy cụ thể Marketing điện tử là gì, có những ưu điểm nào vượt trội ? […]