CHO VAY ĐẦU TƯ QUA APP – ĐẦU TƯ NHẬN LÃI

BRAND: VS INVEST

OBJECTIVE:

Đầu tư nhận lãi qua app xây dựng mô hình và phát triển dự án app đầu tư.

TIMELINE: 2020-2021

THÀNH TỰU:

  • Hơn 1,000,000 user trong 3 tháng đầu tiên.
  • Doanh thu lên đến 50 tỷ/tháng
VS INVEST 1
VS INVEST